Varnost kondomov TheyFit

Varnost kondoma je bistvenega pomena, saj mora biti slednji že pred uporabo izdelan in preizkušen po visokih standardih, ki omogočajo varno uporabo.

TheyFit je podjetje, ki se lahko vsekakor pohvali z izdelavo varnih in zanesljivih kondomov, v enem letu pa jih izdelaJo kar več kot milijardo. Vsi kondomi TheyFit so izdelani v prostorih z visoko tehnologijo in v skladu z mednarodnimi standardi.

Več o varnosti kondom TheyFit si preberite v nadaljnjem besedilu:

Nadzorni organi

Kondomi so medicinska sredstva in morajo biti izdelani v skladu z mednarodnimi standardiziranimi dokumenti, kot je npr. ISO 4074. Standardi določajo značilnosti, katere mora podjetje preizkusiti, da bi lahko tako zagotovilo kar najboljše kondome. Slednje mora seveda odobriti tudi nadzorni zdravstveni organ, kar je v Evropi npr. priglašen organ za ugotavljanje skladnosti, v ZDA agencija FDA, v Kanadi pa organizacija Health Canada. Standardi predpisujejo poostren nadzor nad kakovostjo, testiranjem in materiali, ki jih podjetje uporabi med proizvodnjo.

Mednarodni standardi

Aktualni mednarodni standard je bil nazadnje posodobljen leta 2002 in odreja precej ozek spekter velikosti kondomov, vključujoč zahtevo, da morajo biti vsi kondomi dolgi 17,8 cm ali več. Podjetje TheyFit je v moderniziranje mednarodnih standardov vložilo zelo veliko truda in pri tem sodelovalo tudi z mnogimi zdravstvenimi raziskovalci, proizvajalci, organizacijami za določanje standardov in z nevladnimi organizacijami. Predlagana posodobitev standarda ISO 4074 tako vključuje tudi razširjen spekter velikosti kondomov.Proizvodnja kondomov


Kondomi TheyFit so narejeni na visoko tehnoloških tekočih trakih v eni izmed največjih in proizvodno najnaprednejših obratov na svetu. Na leto proizvedejo več kot 1 milijardo kondomov.

Proces izdelave cele vrste različnih velikosti kondomov je zelo podoben izdelavi kondomov v običajnih velikostih, le da pri izdelavi kondomov TheyFit uporabijo steklene kalupe modelov. Vsak izdelan kondom TheyFit nato skrbno preizkusijo.

Preizkus varnosti

Kondome preizkusijo s celo vrsto različnih metod: s pomočjo napihovanja z zrakom, s pomočjo vode in s pomočjo elektronskega testiranja, ki v kondomu pokaže morebitne luknjice.

Nekatere metode uporabijo na prav vsakem kondomu, medtem ko z drugimi preizkusijo le določen vzorec iz vsake skupine. Kondome TheyFit torej preizkusijo s pomočjo omenjenih metod, ki so jih odobrili svetovni znanstveni strokovnjaki. Posodobljeni različici ISO standarda 4074 ustrezajo tudi kondomi, ki so ožji in krajši od 17,8 cm.

Preostale kondome preizkusijo s pomočjo metodologije, ki so jo skupaj s podjetjem TheyFit razvili svetovni tehnični strokovnjaki.
Evropska oznaka CE

Evropsko oznako CE imajo prav vsi kondomi TheyFit. Zdravstveni strokovnjaki podjetja TheyFit so omenjeno oznako pridobili s sodelovanjem s priglašenim evropskim organom za ugotavljanje skladnosti. Oznaka CE dopušča prodajo kondomov TheyFit v 27 državah EU – kar zajema skoraj 500.000.000 ljudi!

TheyFit zaveza po doseganju najvišje kakovosti
Podjetje TheyFit varnost izdelkov pomeni zelo veliko. Podjetje s pomočjo strogih izdelovalnih procesov, ki potekajo v najnaprednejših obratih na svetu, stremi k izdelavi najkakovostnejših kondomov. Če imate glede varne izdelave kondomov kakršnakoli vprašanja, nas kontaktirajte neposredno.